Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar

A Természettudományi és Technológiai Kar a Debreceni Egyetem egyik legjelentősebb kara, oktatási és tudományos szempontból is a nemzetközi elithez tartozik. Az itt szerzett diploma jó belépő a hazai és nemzetközi cégekhez és kutatóintézetekhez.  Közel 200 fős oktatói gárdánk, élükön a 36 fős Professzori Karral, mindent megtesz, hogy kiszolgálja a hallgatói igényeket. A mai kereteiben 1949 óta létező karon folyamatosan meglévő biológia, fizika, földrajz, kémia és matematika tanári és nem tanári képzés mára kiegészült környezettan és földtudományi oktatással és a vegyészmérnök, villamosmérnök és biomérnök képzésekkel. A kétszintű (Bologna-i) képzés mellett 2013-tól elindult Karunkon az osztatlan tanárképzés is.

A karon évente 1000-1100 nappali és 3-400 levelező tagozatos újonnan belépő hallgató kezdi meg tanulmányait, míg a teljes hallgatói létszám az elmúlt időszakban átlagosan 4000-4500 fő volt. A kar rendszeresen fogad magyar anyanyelvű határon túli hallgatókat, és több szakon elindult az angol nyelvű képzés, amelyre távoli országokból is jelentkeznek hallgatók.

A legkiválóbb tanulmányi eredményt felmutató hallgatók többféle tehetséggondozási ösztöndíjat nyerhetnek el, bekapcsolódhatnak a kutatómunkába, s a legtöbb szakon lehetőség van részképzés keretében külföldön tanulmányokat folytatni. A kar szép környezetben, bővülő hallgatói szolgáltatásokkal várja a természet- és műszaki tudományok iránt nyitott, érdeklődő diákokat sokszínű képzési programjaival, továbbképzési lehetőségeivel.

Legjobbak között a DE TTK - tudományos kiválóság tekintetében 5. helyen áll a rangsorban

Egyetemi-főiskolai rangsor: az oktatók tudományos teljesítménye

 

A Debreceni Egyetem a legjobbak között

Három magyar egyetem a legjobbak listáján


AGÓRA Tudományos Élménypark